موسیقی


    • "خسته نباشید!" موسیقیِ تیتراژِ پایانیِ فیلمِ "خسته نباشید!" به کارگردانیِ افشینِ هاشمی و محسنِ قرایی ست؛ به تهیه کنندگیِ رضا میرکریمی، سال 1391
    • "یلدای من" برای ویُلُن، ویُلِنسِل، پیانو و خواننده ی تنُر
    • "حق سکوت" موسیقیِ تیتراژِ پایانی فیلمی به همین نام است به کارگردانیِ محمدهادی نائیجی و تهیه کنندگیِ رضا میرکریمی در سال 1392.
    • "گریه کُن" و "پرواز به تاریکی" بخش هایی از موسیقیِ نمایشِ "پرواز به تاریکی" به نویسندگی و کارگردانیِ افشینِ هاشمی ست که در تابستانِ نود و دو در تماشاخانه ی آو اجرا شد.
    • "هلیا" برای بَم صُراحی و هارپ؛ که در تابستانِ نود در استونی با ویُلُنسِل و هارپ اجرا شد.